Beton met zichtbare voegen

Contrasterende voeg

Bij dit project wilde de klant dat de betonpanelen afgelijnd zichtbaar waren en visueel duidelijk onderscheiden van elkaar.

Dit effect bekom je door een contrasterend kleur te gebruiken voor de voegen. Om het effect op het geheel te kunnen inschatten plaatsten wij eerst een aantal kleurstalen zodat de klant kon kiezen.

Het resultaat kwam perfect overeen met wat de klant voor ogen had: duidelijk afgelijnde betonpanelen met een contrasterende voeg.

Bekijk één van onze andere projecten